Cosmito

Etický kodex portálu Cosmito.cz


Tento etický kodex je deklarací poctivého jednání společnosti Annaba Consulting Corp. při provozování webového portálu Cosmito. Zveřejnění kodexu je jedním z kroků jak zdůraznit a vysvětlit fungování portálu a zároveň předejít různým spekulacím na internetových diskusních fórech.

Společnost Annaba Consulting Corp. deklaruje, že provozuje webový portál Cosmito poctivě, bez jakéhokoliv ovlivňování aukcí běžících na tomto portále.

Společnost Annaba Consulting Corp. deklaruje, že na webovém portále Cosmito nabízí svým uživatelům hru s prvky aukce. V této hře, stejně v jakékoliv jiné hře, mohou uživatelé vyhrát nebo prohrát. Uživatelé jsou s principy hry jasně a srozumitelně seznámeni ve Všeobecných podmínkách, se kterými vyjadřují svůj souhlas, a dále v obsáhlé Nápovědě. Vložení finančních prostředků do hry je svobodnou vůlí každého uživatele a každý uživatel se musí sám zodpovědně rozhodnout, zda do hry vloží své finanční prostředky i s rizikem, že nevyhraje.

Společnost Annaba Consulting Corp. deklaruje, že aukcí Cosmito se nesmí účastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci provozovatele portálu Cosmito. 

Společnost Annaba Consulting Corp. deklaruje, že Cosmito neustále pracuje na maximální transparentnosti aukcí.

Společnost Annaba Consulting Corp. deklaruje, že Cosmito neustále pracuje na zlepšování srozumitelnosti pravidel hry.

Společnost Annaba Consulting Corp. deklaruje, že hlídá poctivou a férovou hru pro všechny uživatele portálu Cosmito tím, že ukládá a pečlivě hlídá průběhy všech aukcí. Společnost sleduje, zda jednotliví uživatelé dodržují Všeobecné obchodní podmínky a v případě, že některý uživatel Všeobecné podmínky porušuje, uplatňuje vůči němu Cosmito smluvní sankce.

Společnost Annaba Consulting Corp. deklaruje, že nakládá s osobními údaji svých zákazníků výlučně v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.                              
Ikona aukce