Cosmito

Registrace uživatele

Druh subjektu:  
 
Základní firemní údaje
Název:
IČ:
DIČ:
 
Základní informace
Jméno:
Příjmení:
Telefon: (ve formátu +420 xxxxxxxxx)
E-mail:
 
Fakturační adresa
Ulice a č.p.:
Obec:
PSČ:
Stát:
 
Přihlašovací údaje
Uživatelské jméno:
Heslo: (minimálně 5 znaků)
Heslo (pro ověření):
 
Pozvi přátele - za každého získáš 1 kredit! (volitelné)
1. přítel - e-mail:
1. přítel - text:
2. přítel - e-mail:
2. přítel - text:
 
Tímto potvrzuji, že jsem starší 18 let a způsobilý k právním úkonům. Souhlasím s uzavřením Smlouvy o užívání aukčního systému Cosmito, jejíž nedílnou součástí jsou obecné obchodní podmínky a tímto prohlašuji, že jsem se s nimi seznámil a souhlasím s nimi. Zároveň souhlasím, v souladu s obchodními podmínkami, se zasíláním nekomerčních sdělení označených jako "důležitá sdělení" na výše uvedený e-mail.
Prohlašuji, že na Cosmito.cz nemám doposud registrovaný žádný uživatelský účet a ani mi žádný předchozí účet nebyl zablokován. Zároveň jsem si vědom(a) toho, že při registraci druhého a každého dalšího účtu budou všechny moje účty zablokovány a v případě výhry v aukci mi nebude zboží pro porušení obchodních podmínek dodáno a aukce bude anulována.
 


Odesláním registračního elektronického dotazníku dávám souhlas se zpracováním a zveřejňováním svých osobních údajů obsažených v dotazníku. Souhlasím s tím, aby provozovatel tohoto serveru shromažďoval, zpracovával a uchovával moje osobní údaje, které jsem mu při registraci poskytl. Dále tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů a tento souhlas dávám na dobu neurčitou.

Jsem si vědom či vědoma, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.

Ikona aukce